שאלוני בריאות הנפש

אני שמח שקיבלת החלטה לקחת את בראיות הנפש בידיים ולפנות לטיפול.

יש כמה שאלונים שעליך למלא כחלק מתהליך הקליטה (אינטייק) בטיפול. שאלונים אלו יעזור בכמה נקודות:

  • לתת לי מידע חשוב על המצב והתמודדויות שלך שיעזור לי להיערך לטיפול אפקטיבי יותר
  • לעזור בהפניות לאנשים המקצוע ובתהליכים הרלוונטיים (29ג’ ועוד). שיתוף המידע ייעשה רק ברשותך (מעבירים X מידע לאדם מסוים למטרה מסוימת).
  • לעקוב אחרי מצבך ושיפור באופן עקבי. 

שאלונים אלו סטנדרטיים בתחום בריאות הנפש. אולי יהיה לך קצת משעמם לדבר על עצמך ומצבך, אך חשוב לענות עליהם בכנות המירבית. בדרך כלל עדיף לספר יותר מדי מאשר מעט מדי.

אורך השאלון תלוי בתשובות שלך (למשל, לא נשאל פרטים על מצבים שאמרת שלא רלוונטיים לך), אך זה יכול לקחת מעשר דקות עד שעה במקרים הקיצוניים ביותר. מסיבות טכניות, לעתים יישלח אליך מייל לבקש לעשות שאלונים נוספים (ולא יתווספו לשאלון עכשיו).

יש שאלונים באנגלית ובעברית – מוזמנים למלא בשפה הנוחה יותר לך.

Translate »
Scroll to Top
ליצור קשר