Phenomenology and content of the inhaled N,N‑DMT experience

תרגום של גוגל: 

הבנת הפנומנולוגיה והתוכן של חוויית ה-N, N, dimethyltryptamine (N, N-DMT) בשאיפה היא קריטית כדי להקל ולתמוך במחקר מתמשך ובמודלים טיפוליים המכוונים למצבי בריאות הנפש ופתולוגיה של מערכת העצבים המרכזית. ניתוח איכותני נערך של כל חוויות N, N-DMT שפורסמו לקהילת r/DMT Reddit במשך תקופה של 10 שנים מ-2009 עד 2018. סך של 3778 חוויות מ-3305 פוסטים נכללו במחקר זה. זוהו מינון חציוני של N, N-DMT של 40.0 מ”ג ומשך חוויה חציוני של 10 דקות (IQR, 5.0 עד 15.0). ההשפעות הסומטיות השכיחות ביותר היו סומסתזיה (n = 1415, 37.5%) וצלצול שמיעתי (n = 583, 15.4%). הדמיות כללו בעיקר פרקטלים, צורות, דפוסים (n = 1231, 32.6%) וצבעים חיים (n = 953, 25.2%). מפגשים עם ישויות דווחו ב-45.5% (n=1719) מהחוויות וכללו בעיקר פנוטיפ נשי (n=416, 24.2%); אלוהויות (n = 293, 17.0%); חייזרים (n = 281, 16.3%); ישויות המבוססות על יצורים (n = 158, 9.2%, כולל יצורים זוחלים וחרקים); ישויות מיתולוגיות (n = 144, 8.4%, כולל שדוני מכונה); וליצנים (n = 112, 6.5%). האינטראקציות בין הישות היו חיוביות בעיקרן (n=600, 34.9% מהמפגשים) שכללו אינטראקציות מיטיבות, מנחמות, מגנות או אכפתיות כלפי חוץ. אינטראקציה מסוג מלווה, פדגוגית או מדריך זוהתה ב-32.4% מהמפגשים (n = 557).
טיפולוגיה, ארכיטקטורה ומאפיינים מבניים נפוצים של “עולם ה-DMT” כללו תיאורים של ממדים חלופיים או גבוהים יותר (n = 952, 25.2%); חדרים , ומנהרה (n = 390, 10.3%). מאפיינים של חוויות מיסטיות ופירוק אגו היו נפוצות. זוהו היבטים מתגמלים נוספים, ביניהם תחושת היכרות וקבלה/הסרה של הפחד מהמוות. תגובות מאתגרות וקשות היו פחות תכופות אך גם תועדו. הצהרות עמוקות זוהו ב-232 חוויות (6.1%), כולל הגיית החוויה או היבט של החוויה כ”יפה” ביותר או הרגשה הכי “יפה” בחייהן (n = 47, 1.2%). מחקר זה זיהה נושאים פנומנולוגיים נפוצים ותוכן של חוויות בשאיפה נטורליסטית של N, N-DMT. תחומים נושאיים מרכזיים כללו (1) התנסויות פיזיות וסומאטיות; (2) הדמיות ותמונות; (3) מפגשים של ישות לרבות פנוטיפ ישות, מתארים, תכונות, נטייה ומאפיינים של האינטראקציה; (4) טיפולוגיה, מאפיינים אדריכליים, מאפיינים מבניים ותפאורה של “עולם ה-DMT”; (5) התרעות בתודעה (כולל חוויות מיסטיות, חוויות חוץ-גופניות ופירוק האגו); (6) תגובות רגשיות (כולל חיוביות, מתגמלות, קשות ומאתגרות); ו (7) הצהרות של
עוֹמֶק.

כתיבת תגובה

Translate »
Scroll to Top
ליצור קשר