Ketamine for the treatment of addiction: Evidence and potential mechanisms

קטמין הוא תרופת הרדמה דיסוציאטיבית הפועלת על מערכת העצבים המרכזית בעיקר באמצעות אנטגוניזם של הקולטן n-methyl-d-aspartate (NMDA). לאחרונה קטמין משך תשומת לב כנוגד דיכאון הפועל במהירות, אך מחקרים אחרים דיווחו גם על יעילותו בהפחתת השימוש באלכוהול וסמים בעייתי. סקירה זו בוחנת את המחקר הפרה-קליני והקליני ביכולתו של קטמין לטפל בהתמכרות. למרות המגבלות המתודולוגיות והינקות יחסית של התחום, התוצאות עד כה מבטיחות. הוכח כי קטמין מאריך ביעילות התנזרות מאלכוהול והרואין בקרב אלכוהוליסטים מרעלים ומחומרים תלויים בהרואין, בהתאמה. יתרה מזאת, קטמין הפחית את התשוקה למתן קוקאין ומינהל עצמי בקרב משתמשי קוקאין שאינם מטפלים בטיפול. עם זאת, יש צורך בדחיפות במחקרים מבוקרים אקראיים כדי לאשר את יעילות הקטמין. מנגנונים אפשריים שבעזרתם קטמין עשוי לעבוד בהתמכרות כוללים: שיפור הנוירופלסטיות ונוירוגנזה, הפרעה ברשתות עצביות פונקציונאליות, טיפול בתסמינים דיכאוניים, חסימת איחוד מחדש של זיכרונות הקשורים לתרופות, גרור חוויות מיסטיות ושיפור יעילות הטיפול הפסיכולוגי. זיהוי המנגנונים בהם מפעיל קטמין את השפעותיו הטיפוליות בהתמכרות, מבין המועמדים הרבים האפשריים, הוא קריטי לקידום טיפול זה ויכול להיות שיש לו השלכות רחבות יותר להבנת טיפולים פסיכדליים אחרים. לסיכום, קטמין מראה הבטחה רבה כטיפול בהתמכרויות שונות, אולם יש צורך בדחיפות במחקר מבוקר.

Ezquerra-Romano, I. Ivan, et al. “Ketamine for the treatment of addiction: Evidence and potential mechanisms.” Neuropharmacology 142 (2018): 72-82  https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.01.017

קישור להורדה: http://ketaminealexandria.com/wp-content/uploads/2018/08/Ketamine-for-the-treatment-of-addiction-Evidence-and-potential-mechanisms.pdf

כתיבת תגובה

Translate »
Scroll to Top
ליצור קשר