Hallucinations Under Psychedelics and in the Schizophrenia Spectrum: An Interdisciplinary and Multiscale Comparison

The recent renaissance of psychedelic science has reignited interest in the similarity of drug-induced experiences to those more commonly observed in psychiatric contexts such as the schizophrenia-spectrum. This report from a multidisciplinary working group of the International Consortium on Hallucinations Research (ICHR) addresses this issue, putting special emphasis on […]

מעניין? גם לחברים מגיע לדעת

פאנל “מדברים פסיכדליה”

פאנל מקבוצת הפייסבוק “מדברים פסיכדליה” מדברים על חומרים פסיכדליים וצריכתם ממבט של מזעור סכינוים ו ומיקסום תועלת. כל שבוע מדברים על היבט אחר של החוויה. השידור המקורי דרך פייסבוק ואפשר לצפות בעמוד שלי [embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLouBDD1teQGbVaTvZ_LaX9uGZ4wLMYGRR&layout=gallery[/embedyt]       מעניין? גם לחברים מגיע לדעת

מעניין? גם לחברים מגיע לדעת

Psychedelics as Medicines for Substance Abuse Rehabilitation: Evaluating Treatments with LSD, Peyote, Ibogaine and Ayahuasca

חומרים המכונים פסיכדלים, הזיות ואנתאוגנים בשימוש במסורות אתנו-רפואיות במשך אלפי שנים, אך לאחר שימושים מבטיחים בשנות החמישים והשישים הם נאסרו במידה רבה בטיפול רפואי ובמחקר אנושי החל משנות השבעים כחלק מהנפילה מ המלחמה בסמים. עם זאת, ישנם מספר מחקרים המראים כי לחומרים אלה יש יישומים פוטנציאליים בטיפול בהתמכרויות. למרות שחומרים אלה מסווגים בדרך כלל כתוספת 1, על אף שאין בהם שימוש רפואי מבוסס והפוטנציאל הגבוה לשימוש בסמים, יש בכל זאת עדויות המצביעות על כך שהם עשויים להיות כלים בטוחים ויעילים להתערבות לטווח קצר בטיפול בהתמכרויות. עדויות מצביעות על כך שהפסיכדלים הם בעלי פרופיל בטיחות גדול בהרבה מהסמים הממכרים העיקריים, בעלי רמות תמותה נמוכות במיוחד, ומייצרים תלות גופנית מועטה, אם בכלל. מאמר זה סוקר מחקרים שבדקו את השימוש ב- LSD, פיוטה, איבוגאין ואיהואסקה לטיפול בתלות והמנגנונים האפשריים העומדים בבסיס אינדיקציות לאפקטיביות. עדויות מצביעות על כך שחומרים אלה מסייעים להתאוששות מתלות תרופתית באמצעות מגוון מנגנונים טיפוליים, כולל השפעה “לאחר הזוהר” הבולטת, שבאופן חלקי משקפת את פעולתם במערכת העצבים הסרוטונין. סרוטונין מוכר זה מכבר כמרכזי בדינמיקה הפנומנולוגית, הפיזית, הרגשית והקוגניטיבית הידועה של הפסיכדלים. דינמיקות מבוססות סרוטונין אלה רלוונטיות ישירות לטיפול בהתמכרות בגלל רמות סרוטונין מדוכאות שנמצאות באוכלוסיות מכורים, כמו גם תפקיד סרוטונין כמעביר עצבים המשפיע על מערכות עצביות רבות אחרות.

מעניין? גם לחברים מגיע לדעת

איך ללוות אדם תחת השפעת חומרים פסיכדליים – מדריך כתוב

הערה חשובה: ליווי אדם אשר תחת השפעת פסיכדליים יכול להיות ממש כיף ומעניין, אבל לא תמיד קל ובמיוחד לא מומלץ למי שלא מכיר את חומר או האדם היטב, כי תמיד יכול להפוך לקשה ומי אינו מוכן לזה, עדיף שלא ייקח על עצמו את האחריות. מעדיפים […]

מעניין? גם לחברים מגיע לדעת

הילד התחיל לצרוך סמים – מה עושים?

בשנים האחרונות צריכת סמים בארץ בעלייה חדה ומגמה הזאת לא פסקה על הדור הצעיר ואפילו הדור הצעיר מאוד. יוצא דופן אך כבר לא חריג למצוא תלמידי חטיבת הביניים הנפגשים לעשן ביחד ואין מגזר, שכונה או יישוב שנשאר לגמרי מחוץ לתופעה זו.דו”ח עלם 2018 הוא האחרון […]

מעניין? גם לחברים מגיע לדעת

חבר שלי רוצה לעשות פסיכדליים (LSD/MDMA) לידי – מה אני עושה?

סרטון די מקיף למלווים לאנשים דלוקים שמתאר מה לעשות עם חבר מבקש את נוכחותך כשהוא תחת השפעת חומרים פסיכדליים. הערה חשובה: ליווי אדם אשר תחת השפעת פסיכדליים יכול להיות ממש כיף ומעניין, אבל לא תמיד קל ובמיוחד לא מומלץ למי שלא מכיר את חומר או […]

מעניין? גם לחברים מגיע לדעת

The Manual of Psychedelic Support – MAPS

מהמבוא: לאחר יותר מארבע שנות עבודה מאז הקמתה, והשתתפו בהן שיתוף פעולה של יותר מחמישים אנשים מכמה מדינות ברחבי העולם, אנו שמחים להביא לך את המדריך לתמיכה פסיכדלית. אנו מקווים כי החומר המופיע כאן יועיל לשימוש טוב בסיוע לאנשים בכמה משעות הצורך החשוכים ביותר שלהם. […]

מעניין? גם לחברים מגיע לדעת